Kaj Avellan      kunnallisvaaliehdokkaana espoossa 

Idéer och mål av  Kaj Avellan

Lisää liiketoimintasi slogan tuplaklikkaamalla.

 

Lisää liiketoimintasi kilpailuedut tähän ja kerro mikä tekee yrityksestäsi ainutlaatuisen ja parhaan. Kuvaa tekstissä, miksi asiakkaidesi kannattaa valita juuri sinun tuotteesi tai palvelusi ja mitä etuja he saavat ostamalla tuotteita. Kirjoita omin sanoin, muotoile ja paina Valmis.

Varför en kandidat?
 

Jag har blivit ombedd att ställa upp som kandidat för det konservativa partiet: jag har sagt nej, liggande i det negativa, att jag tillbringar min begränsade fritid med mina nära och kära. När jag började med rutinresponsen vaknade jag av att jag plötsligt hade blivit änka våren 2020 och min dotter Viivi Avellan och hennes familj bor i Singapore och min son bor i Mankans, Esbo, och jag blåser min lycka i en tunn flamma som en ensam koronafånge, stirrar på betongväggar, i mitt stenhus i Lippajärvi, Esbo. Jag måste tänka på mitt liv med nya ögon. Å andra sidan, varför inte! Jag kanske blir kommunpolitiker nu om väljarna tycker att jag är tillräckligt bra för att göra det. Jag tror att det finns människor i Esbo som kan rösta på mig, idealet om en lycklig, fri Esbo. Jag framträder mina idéer här för att värderas av er väljare.
 

Skäl för mitt beslut
 

Jag har bott i området Lippajärvi på samma tomt sedan 1950 och ibland vänt runt om i världen. Liippajärvi har visat sig vara lyckans vagga. Jag började skolan 1957 när den helt nya Auroraskolan tog sina första elever. Redan från början fick vi veta att 28 000 kommuninvånare bor på landsbygden i Esbo kommun, varav ungefär hälften är finskspråkiga och hälften svenskspråkiga. Jag har genomlevt Esbos ständigt konstanta dynamiska omvandlingsprocess från en landsbygdskommun till Finlands näst största stad. Jag gick i skolor i Esbo; jag blev student vid Gröndal samskola, och jag kom in med första försöket till Tekniska högskolan i Otnäs, för att lära mig byggbranschen. Jag avslutade min magisteruppsats våren 1977 och tog min magisterexamen den 31 maj 1977, fyra dagar innan min dotter Viivi föddes. Jag hade lovat min fru att ta examen snabbare än hon skulle föda vår dotter. Jag är fullständigt skolad i Esbo.
 

Varför jag
 

På grund av longa erfarenhet och expertis, jag kan ge instruktioner och faktakritik till yngre. Jag vill betona vikten och värdet av seniorer för Esbo. Moderna seniorer är värdefulla aktörer och förvar av tyst kunskap. Yngre människor for viktik information från dem så länge de lyssnar klokt.  Som bevis, vår president för repupliken, Sauli.

Den nya markanvändings- och bygglagen kommer att antas under kommande valperiod. Det är viktigt att ersätta den gamla och pyrokratiska lagen med en tydligare lag som främjar god byggpraxis. Efter att ha arbetat med byggande ungefär 50 år, vill jag påvärka tillämpningen av den nya lagen I Esbo.

Det viktigaste är att akta sig för attraktiva, kortsiktiga misstag. Mitt minne är permanent limmat vid försäljningen av Esbo El, Esbos största misstagsbeslut inför den västra tunnelbanan. Enligt min åsikt byggde Esbo den västra tunnelbana som tvingad av Helsingfors som skämdes över sin egen korta tunnelbana. Man skämtade att det skulle bli så kort att inte ens blinda Reetta skulle gå vilse där. Ett stort nationellt misstag var också att sälja Fortums elnät till utländska investerare. För att hänvisa till Väinö Linnas obekanta soldat: "Om du behöver en klok man, här är en som erbjuds."
 

Mobilitet i Esbo
 

Esbo borde ha utvecklat sin egen yttrafik med nya moderna lösningar, varifrån resenären kan titta ut på vår stad med sina vackra havslandskap. Nu tvingas resenären som morgon sömnig under jorden och stirra på de mörka klippväggarna. Lyckligtvis har vi blivit smartare och implementerat en "luftbana" från Keilalahti till Nordsjö. Tunnelbanan hör till det förflutna. Undrar, hur många procent av familjer som bor runt storstaden Esbo med, en, två eller flera bilar, kommer att använda tunnelbanan? Dessutom gjorde tunnelbanan det svårare och förlängde resandet med offentliga transportmedel för många södra Esbo. Kanske de köper en tredje bil bara för att retas. Tunnelbanan blev dyr när priset divideras med antalet användare. Den allmänna normen runt om i världen är att tunnelbanan kommer att planeras för distriktet när befolkningen där närmar sig en miljon. Esbo blev betalare när Helsingfors ville fortsätta sitt skamligt korta tunnelbana. Staden Esbo är en multicenter. Det finns inget tydligt centrum, och lyckligtvis kommer det inte att bli så i framtiden. En mor till en familj med många barn kan inte överleva utan bil om hon vill leva lyckligt i alla sina dagar och uppfylla sina skyldigheter utan att bli deprimerad. Med undantag är de envisa idealister som med munnen på sne’ åker med kollektivtrafiken. Det är det Grönas tänkande. Den rätta lösningen är att ta bort beskattningen av bilar som är lite förorenande och att ge en betydande återbetalning för den gamla bilars nerskrotning. Det är ingen mening med att bussar kör nästan tomma under stora delar av dagen bara för att de alltid skall vara tillgängliga. Glada fria människor kan använda sina bilar för att köra kors och tvärs staden, när och var som helst. I centrala Helsingfors har flyttfriheten av passagerare ordnas av skramlande spårvagnar. I Esbo är detta inte möjligt. Detta är en fakta man måst erkänna utan skam. Utan bil i Esbo känner jag mig inte fri och lycklig. Varför har vi alltid bland oss de som motsätter individens frihet att bestämma hur och när de rör sig i Esbo. Överdriven begränsning leder till apati och lycka är koncentrerad till de få eliter som vakar över medborgarna. Vi föräldrar minns vart begränsningen av individens frihet leder när vi följde socialisternas liv. Frihet och rätten att göra sitt eget val är en förutsättning för ett lyckligt liv. Vi får njuta av lyckan. Det finns inget att skämmas för. Mitt motto är: "Gläd dig åt din lycka och självkänsla, då kan du hjälpa andra med lycka".  Jag minns att min fru påminde mig när jag var lite dyster av någon anledning: "Göm dig i en säck och strö aska på dig." Vägen till lycka är att hjälpa andra.

Jag är absolut emot alla typer av vägtullar och restriktioner för fri bilkörning.
 

Zonindelning och bostäder
 

Nu när vi har en dyr tunnelbana byggd i södra Esbo, måste betydligt högre fler bostadshus byggas nära tunnelbanestationer. Vid trafiknoder borde man ställa in det minsta antalet våningar till 16 våningar. Jämfört med 4-våningskonstruktion kan fyra gånger så mycket obefintlig byggmark sparas. Vi kan få dyr markyta för effektiv konstruktion. När jag besökte min dotter i Singapore, märkte jag, att de hade gjort det jag just beskrivit. I Singapore har vackert höga separata lägenhetsbyggnader byggts längs transportförbindelser. Massor av vacker natur har lämnats runt dem. Fem och en halv miljon människor har bosatt sig i Singapore på ett förnuftigt och humant sätt i ett område av Finlands huvudstadsregions storlek. I stadsplaneringen är det värt att lära sig av Singapore, inte från Sverige, där allt verkar utvecklas felaktigt. I ett 16-våningshus ligger kostnaden för tomt, grund, tak, hiss, byggteknik och omkostnader fortfarande under en fjärdedel per lägenhet jämfört med kostnaden för ett 4-våningshus. Detta kommer att leda till betydande besparingar i byggkostnader. När detaljplanemyndigheten kräver hus på minst 16 våningar på tomten kan även ett takkrav för kvadratmeterpriset på lägenheterna kopplas till bygglovet. Ja, det finns villiga byggare, även om priset per kvadratmeter är begränsat. Här är ett exempel på hur man sänker huspriserna. Jag förstår inte varför arkitekter i Finland vill bygga låghus vid noderna på stadens transportleder, som fyller hela miljön. Ankomsten av ljus i lägenheterna förhindras av intilliggande hus och träd som skuggar fönster. Lägenheterna är mycket ljusare i höga och mer avlägsna hus. Numera gillar familjer att bo i ljusa, anlagda lägenhetsbyggnader, så länge de kommer nära tjänsterna. Höghus skulle byggas i södra och sydöstra Esbo på tillräckligt avstånd från varandra, men nära transportförbindelser. Småhus byggs någon annanstans, i Esbo glesbygd, eftersom de redan domineras av egnahemshus och de som bor där, vill inte ha flervåningshus i sitt område. Byggandet av egnahemshus nära goda transportförbindelser i södra och västra Esbo är slöseri av basen på byggmark.
 

Avsluta överkassering av småhusboende
 

Husägare debiteras ständigt ökande avgifter eftersom de är väl knutna till sitt hem. De flyr inte och det är lätt att samla in pengar från dem. Låt mig ge er några exempel.
 

Fastighetsskatt
 

Fastighetsskatten har höjts orimligt under de senaste decennierna. I zonområden frestas markägare att dela upp sina större tomter i flera mindre delar. Därefter beskattas den obyggda tomten mer än 4 gånger mer än den byggda tomten. Detta har inte redogjorts tillräckligt tydligt till markägaren, som nu måste betala en allt för hög fastighetsskatt. Å andra sidan, om han säljer tomterna han blockerar, ådrar han sig höga skatter på försäljningen. Personligen har jag inte delat upp min tomt alls. Jag sålde fastigheten till bostadsbolaget jag startade. Hela marken blev en tomt med en bebodd byggnad. På detta sätt beskattas det på fastigheter som en byggd tomt med en fastighetsskatt på mindre än en fjärdedel av fastighetsskatten på den obyggda tomten. På samma sätt behölls de gamla stressrättigheterna till Lippajärvis båtplats och fiske- och krabbområden på tomten, och dessa stressrättigheter finns inte på de nya tomterna. Detta har varit tvivelaktig verksamhet från Esbo, eftersom det har saknats tydlig information om andra möjligheter för dem som har delat en stor tomt. När man etablerar ett bostadsbolag på hela tomten kan det byggas fullt av byggnader. Grundande ägare till ett bostadsbolag kan teckna alla aktier och sälja dem till byggaren och lämna aktierna i sitt hus. På så sätt kommer hela marken att förbli i den billigare fastighetsskattekategorin. Dessutom är överlåtelseskatten på bostadsbolag hälften så stor som för fastighetstransaktioner. Information bör delas med ärliga avsikter och bättre.
 

Elskatt
 

Uppvärmning med el är den renaste formen av uppvärmning. En hög elskatt straffar dem som har valt ett förnuftigt sätt att värma. Elvärme är den billigaste lösningen när det gäller byggunderhåll och förnyelsekostnader. El produceras och kommer att produceras mer och mer koldioxidfritt och ansvarsfullt. Min långa erfarenhet inom byggbranschen, ger mig skäl att tala för eluppvärmning. Elvärme är billigt och kräver inte dyra och störningskänsliga ytterligare investeringar som behöver servas och förnyas med vissa intervaller. Förutom eluppvärmning är det enkelt att bygga ett solkraftverk som minskar elförbrukningen. Jag ska driva på en försänkning av elskatten. På så sätt kan miljövänlig uppvärmning ökas billigt i Finland.
 

El överföringsavgift
 

Finska staten äger den dominerande delen av Fortum. Det var ett misstag att sälja Fortums eldistribution till utländska investerare. Samhället är helt beroende av hur eldistributionen fungerar. Det kan jämföras med att sälja en del av den finska armén till utlänningar. Den verkliga orsaken till försäljningen var de kostnader, som Fortum ville undvika för att eliminera känsligheten för skador på sitt elnät. Då representerade minister Pekka Haavisto statens kontroll över Fortum. Ett företags kortsiktiga intresse steg obegripligt lätt över statens säkerhetsintresse. Utländska investerare fick kontroll över ett företag med monopol på godtycklig fakturering av finska elkonsumenter. Elkonsumenterna har inget som helst försvar när elöverföringsavgifterna mer än tiodubblas jämfört med den allmänna kostnadsnivån. Är det etiskt korrekt av en politiker att gå med på att använda ett företag på bekostnad av statens säkerhet? Eldistributionsnätet är strategiskt viktigt för staten och är nyckeln till att säkerställa statens säkerhet. De i statsförvaltningen som inte förstod helheten gick med på att sälja Fortums nätverk till utländska investerare. Även om jag företräder Samlingspartiet stöder jag för att förvärva hela elnätet till ett nytt statligt kontrollerat nätbolag. Du kan inte sälja en armé till utlänningar. Idag är elnätet lika viktigt som armén för statens säkerhet. Detta är det enda sättet att garantera rikets säkerhet i kristider. Utländska investerare bryr sig inte om Finlands säkerhet. De syftar till att debitera försvarslösa finska elanvändare. Det är orimligt att utländska investerare tar ut samma avgifter av den finska elkonsumenten för elöverföring som de måste betala för själva elen. Dessutom kommer det att finnas en elskatt av samma storlek. Elkonsumenterna har ingen kontroll över elpriset i vårt kalla Finland. Elöverföringsavgifterna måste dämpas.
 

Påtvingat byte av oljeuppvärmning
 

Oljeuppvärmda hus har beslagits att tvingas till annan uppvärmning. Detta är okonstitutionellt. När hus och människor är gamla det är orimligt att krävä att de byter ett fungerande värmesystem olönsamt. De Gröna går framåt med principen om grön idealism. Det vigtigaste för dem är att minska utsläppen.  De bryr sig inte om äldre människor eller ekonomi.
 

Jag är inte för tvingade ändringar av värmesystem. Priset på eldningsolja får inte höjas orimligt.
 

Överdimensionerade ökningar av flytande bränslen
 

Finland kommer att behöva flytande bränslen till ett rimligt pris under lång tid framöver. De Grönas idealistiska försök att orimligt höja priset på flytande bränslen är ett angrepp på de invånare i glesbygden, som tvingas köra sina egna bilar. De har förvärvat sina bilar i tron att priserna på flytande bränslen är rimliga. Jag anser att det är en diskriminerande politik att tvinga dessa människor att skaffa en ny bil när den nuvarande är fullt fungerande. Prishöjningar på flytande bränslen orsakar stor skada på samhället. Befintliga arbetsfordon använder mer än 90 procent av flytande bränslen som sina kraftkällor. Enligt den senaste forskningen är en batteridriven elbil inte en produkt av hållbar utveckling. Tillverkningen av batterier och inköpet av deras råvaror uppfyller inte nu, och inte i framtiden etiska- och miljöskyddskrav. Spar lösningen kommer när bilar drivs med vätgas. Dess produktion och användning kommer snart att bli miljövänlig och prisvärd. Biltillverkare har redan mycket lovande prototyper. Till exempel har det utvecklas en bränslecellslösning baserad på "gelévätgas" till en miljövänlig bil. Jag anser att det är en kortsiktig grön rusning att snabbt förvandla hela bilbeståndet till en elektrisk med modern teknik. Vi kan i när framtid ha gammaldags, problematiska elbilar och batterier som en olägenhet inom en snar framtid, enorma siffror när vätgasekonomin börjar. Under alla omständigheter kommer oljeraffinering att fortsätta oavsett vilken kraftkälla bilarna rör sig vid. När olja raffineras är lätta vätskor som bensen de första som separeras ut. Bensen produceras alltid utöver behovet och överproduktion tvingas brännas i brännarringar vid raffinaderier. Jag har själv planerat ett sådant torn för Nestes raffinaderi. Raffinaderier pratar förståeligt nog inte om det här. I väntan på bränslecellsbilar skulle det därför vara mycket förnuftigt att använda bensin som drivande kraft för fordon, särskilt eftersom bensinavgaserna redan är väl renade och inte innehåller nanopartiklar. Dieselmotorer kommer att förbjudas i stor utsträckning på grund av nanopartiklarnas ohälsa. Det är lika svårt att skilja nanopartiklar från avgaser som att fiska sill med laxnät. Bensenraffinaderier bränns ändå och släpper ut koloxider i atmosfären. Låt oss göra bensin av det, minska onödig förbränning av bensen och bränna den användbart och rent genom katalysatorer i bensinmotorer. Katalysator tar inte bort koloxider, men samma resultat uppnås ur atmosfärisk synvinkel. Fördelen är dock rörlighetsförmånen. Använd sunt förnuft, Idealism rekommenderar jag inte. Jag är emot bränsleprisökningar
 

Esbo och SOTE reform
 

Jag motsätter mig hela reformen av hälso- och sjukvårds och socialtjänsten i Regionen Nyland. Låt Sote reformera göras fast till och med en miljon centrala sjukhus på landsbygden, så som Centern har eftertrakta. Huvudstadsregionen behöver inte reformen av hälso- och sjukvårds och socialtjänsten. Nyland får återigen betala för länen. Vi har tillräckligt med kostnader för att genomföra prisvärda bostäder så att provinserna inte behöver avundas oss. Jag stöder det gemensamma försvaret av alla kommuner i Nyland mot reformen av hälso- och sjukvårds och socialtjänsten. Framför allt befarar jag att hälso- och sjukvårdsreformen kommer att leda till betydande tilläggsskatter för invånarna i Nylands kommuner.
 

Onödiga regler och inställningar ska upphävas för att bromsa utvecklingen
 

Vi har cirka 15 000 byggregler och föreskrifter i Finland. Som byggnadsproffs undrar jag vad de alla fortfarande är giltiga för. Jag själv kommer I håg bara några dussin av de viktigaste. Inte kunde heller den tidigare chefen för VTT-konstruktion när jag läste hans  bekymmer om saken. Detta absurda belopp har lett till en minskning av värdet av förordningar och ignorerat de viktigaste reglerna. Detta har lett till en försämring av byggkvaliteten. Jag är för att upphäva onödiga och förvirrande, regler som obligatoriska. Ett litet antal nya, viktiga och exakta bestämmelser kommer att utarbetas. Bygglagen kommer att kompletteras så att byggnadsbesiktningen, som namnet antyder, måste kontrollera att dessa bestämmelser genomförs i varje projekt.  Så är inte fallet nuförtiden.

Enligt bygglagen kräver byggnadsbesiktning att byggherren ansvarar för att genomföra regelverket. På så sätt kommer bygglagen att skjuta allt ansvar för byggherren. Det är lätt att förstå att byggherren sällan har tillräcklig information för att tolka icke-obstruera  byggregler. Dessutom är det svårt för honom att få tillgång till rätt typ av experter som bär ansvaret. Det är därför viktigt att byggnadsinspektionen, som namnet antyder, kontrollerar att åtminstone de viktigaste åtgärderna för att säkerställa kvaliteten vidtas.
 

Här föreslår jag 5 tydliga bestämmelser som alla borde följa:
 

1. Bottenvåningens golvstructur ska vara bärande, ventilerade och möijliggöra torkning, kontroll och underhåll. Golv direct på fyllningsskikten är inte tilllåten i nya bostadshus.
 

2. Taket skall lutas och ventileras med tillräckligt ventilerat luftrum. Taket på bostadshus måste ha tillräcklig takfot.  Tillsats av isoleringar och ventilationshöjder får inte förhindras genom maximala höjder som begränsar takhöjden.
 

3. Mantelns delar skall vara tillräckligt luftgenomsläpig, den partiella ångspärren får endast användas på värmesesångens varma sida.
 

4. Lägenhetens  golvnivå måste vara minst 200 mm över den yttre marken. Lutningar måste ordnas för dagvatten från byggnadens utsida. Kommunen måste ange var dagvatten från tomten kan släppas ut.
 

5. Vid mekanisk avluftning tillrägliga luftkanaler på mantel måste tillsättas.
 

Om dessa fem bestämmelser hade genomförts i stället för de 15 000 förordningar som för närvarande gäller skulle vi inte ha mögelhusproblem. En förnyande av reglering krävs.
 

De värsta lagar, förordningar och föreskrifter är de nuvarande som möjliggör ett klagomål om genomförandet av byggprojekt. Rätten att överklaga bör endast ges till angränsande parter som äger större delen av fastigheten eller bor på en angränsande tomt. Under 2010-talet har jag varit involverad i ett projekt där entreprenören ville bygga en produktionsbyggnad på sin tomt avsedd för detta ändamål. Detta överklagades av en medlem av arvingarna till granngården som inte bodde och hade inte för avsikt att bo på en angränsande tomt ens i framtiden. Han försenade entreprenörens investeringsprojekt med mer än fem år. Möijlighet att göra en klagomål, som kan återkallas mot det begärda beloppet av pengar, måste elimineras genom lagändringar.
 

Utbildning
 

Jag stöder utbildning i alla dess former. Ju mer utbildade medborgarna är, desto effektivare och lyckligare är nationen. Staten och företagen behöver utbildad personal, om de inte kan erhållas från Finland, måste kunnig personal rekryteras från utlandet. Utbildning måste vara tillgänglig kostnadsfritt upp till högsta nivå. Detta kan finansieras genom att det årliga företagsstödet till stora företag tas bort. Årligt företagsstöd till stora företag är en skatterabatt och olönsam slöseri av statliga resurser. En effektivare användning av dessa resurser är att utbilda alla. Med min egen livserfarenhet kan jag bevisa utbildningens inverkan på individens och statens välbefinnande som helhet. Grundskolan är det bästa administrativa beslut som någonsin fattats i Finland. Jag minns i min barndoms omgivningar i Klappträsk den olyckliga lilla början av brottslingar som drev in i elände och fängelser i ung ålder. Fattiga människor visste inte hur samhället fungerade på grund av brist på utbildning. Jag har sett den enorma mängd utbildning som grundskolan har utbildat nationen och återupplivat den nationella ekonomin.

Du kan jämföra ett mänskligt barn med en dator, vilket kräver ett bra och operativ system. Bristen på utbildning kan beskrivas på en dator, som är väl förberedd, men saknar ett operativt system. Utbildning är av yttersta vikt för en nations framgång och lycka. Sanningen är att utan utbildning kommer framgång inte att uppnås.
 

Administration och upphandling
 

Förvaltningen måste göras öppen och transparent. Så är inte fallet i dag. Beslut fattas i små "elitgrupper" och drivs igenom av ett gummistämplat kommunalråd som tillämpar alltför snäv partidisciplin. Ett bra exempel på detta är de inkorporerade kommunala byggprojekten. Det mest tvivelaktiga av dessa är genomförandet av Esbos västra metro. När utomstående ville ha en kostnadsredovisning för tunnelbanekontrakt åberopade det genomförande företaget en företagshemlighet. Kostnaden uppgick till en halv miljard från den ursprungliga kostnadsberäkningen. Ingen specifik information mottogs från företaget. Som någon som är väl medveten om dessa saker har jag gjort följande hån mot människor: Om vi hade fått någon ny "Unto Valtanen" att driva projektet på det gammaldags sättet, skulle inte mer pengar ha gått förlorade på mutor annat än tio miljoner gamla mark. Nu vet vi inte exakt vad hundratals miljoner extra euro har spenderats på.   Jag kräver att projektföretag inte används I kommunets byggande om inte alla finansiella information framförs till kranskare.

Kommunal upphandling får inte tvingas acceptera det billigaste erbjudandet. Om det billigaste erbjudandet ligger under 10% av det genomsnittliga budet måste det vara möjligt att avvisa det. På begäran av abonnenten ska anbudsgivaren genom en tillförlitlig förklaring kunna motivera skälen till den lägre kostnadsnivån. Kunden måste kontrollera att det billigaste erbjudandet inkluderar samma avgifter, skatter och ytterligare lönerelaterade utgifter som krävs av samhället. Dessa skall kräva att anbudsgivaren gör en uppdelning för att uppnå en rättvis jämförelse. Ofta görs ett billigt erbjudande avsiktligt och ansträngningar görs för att få den nödvändiga marginalen med ytterligare arbetsräkningar.  Anbudsinfordringar ska inte innehålla några krav på abonnentens rätt till otydliga alternativ för ytterligare arbeten på en viss prisnivå och tidsram.  I anbudsinfordran skall exakt anges vilken uppgift och utförande som krävs utan ytterligare arbete. En ny anbudsinfordran skall lämnas separat. Detta kommer att sätta nya leverantörer på samma startlinje.
 

Sammanfattning för väljaren av mig som kommunalval kandidat
 

Som fullmäktigeledamot kommer jag att fokusera mig på beskattning, bostäder, rörlighet och zonindelning. Jag kommer särskilt att agera till förmån för invånarna i Esbos glesbefolkade område. Under tidigare år har Esbo tagit stora lån för investeringar i södra Esbo och försummat resten av Esbo i sina investeringar. Det finns inte tillräckligt med investeringar i vägar och annan infrastruktur i glesbygd. Det finns fortfarande för många frostiga lockar som dammar i invånarnas ögon vid torr tid. Snöröjning har lagts ut på operatörer som under en snöig vinter inte kan nå tillräcklig snabbhet. De frostätna oljegrusvägarna är skarpa gropar. Med undantag för södra Esbo har inga investeringar gjorts i fritids- och idrottsanläggningar för att förbättra livskvaliteten. Vid Källstrand revs den enda ishallen i området och ingen ny har ens startats. Trots många krav från boende har Esbo inte kunnat renovera Aurora Karamzin-herrgården i Träskända som hobby och mötesplats för de boende i området. Esbo har bara försökt hyra herrgården till en utomstående för reparationer, oavsett vad invånarna i närområdet har sagt. Jag tror inte att det finns en hyresgäst som kan fixa det. Idrottsbyggnaderna har gjorts för Tapiola Sport Center, dit föräldrar har en lång och upptagen resa för att ta sina barn till hobbyer. Det är omöjligt att resa med offentliga till hobbyer, barn och med alla tillbehör som ingår. Fakta måste erkännas. I Esbo kan barn endast tas till hobbyer förnuftigt med bil. Människor i glesbygd i Esbo har fått betala för investeringar i södra Esbo. Det är ingen mening med att koncentrera rekreationsplatser i den överbelastade sydöstra delen av Esbo, där byggandet av stora byggnader och parkeringsplatser är ett slöseri med värdefulla områden av bostäder. Esbo måste utvecklas mer jämnare med hänsyn till andra invånare än de från syd Esbo (trängseln minskar). Esbo behöver inte alltid acceptera Helsingfors försök att få Esboborna att betala för de eventuella investeringar de vill göra. Vi måste vara självständiga, även om vi måste vara samarbetsvilliga. Låt oss göra Esbo till en ännu lyckligare stad med fria och leende invånare.
 

Våren  2021         Kaj Avellan