Kaj Avellan      kunnallisvaaliehdokkaana espoossa 

663

KAJ   AVELLAN

 PIENTALOASUJAN EHDOKAS

Miksi ehdokkaaksi?

Minua on pyydetty Kokoomuksen ehdokkaaksi: olen vastannut kieltävästi perustellen viettäväni vähäiset vapaa-ajat läheisteni kanssa. Rutiiniksi piintynyttä vastausta aloittaessani heräsin tosiasiaan, että olin jäänyt yllättäen leskeksi keväällä 2020 ja tyttäreni Viivi Avellan elelee perheineen Singaporessa ja poikani asuu Espoon Mankkaalla, ja minä puhallan onnellisuuteni kituvaan liekkiin yksinäisenä koronavankina, betoniseiniä tuijotellen, kivitalossani Espoon Lippajärvellä. Minun on ajateltava eloani uusin silmin. Toisaalta mikä ettei! Saatanpa ryhtyä nyt kunnallispoliitikoksi mikäli äänestäjät minut siihen kelpuuttavat. Uskon, että Espoosta löytyy hengenheimolaisiani, jotka saattavat äänestää minua, onnellisen, vapaan Espoon ihannoijaa. Julkituon tässä ajatuksiani äänestäjän arvosteltavaksi.

Päätökseni perusteet

Olen asunut Lippajärvellä samalla tontilla vuodesta 1950 alkaen ja välillä piipahdellut ympäri maailmaa. Liippajärvi on osoittautunut onnellisuuden kehdoksi. Aloitin koulutien vuonna 1957, kun uusi Auroran koulu otti ensimmäiset oppilaansa. Meille heti alkuun opetettiin, että Espoon maalaiskunnassa asustaa 28 000 kuntalaista, joista noin puolet suomenkielisiä ja puolet ruotsinkielisiä. Olen elänyt läpi Espoon alati jatkuvan dynaamisen muutosprosessin maalaiskunnasta Suomen toiseksi suurimmaksi kaupungiksi. Koulut kävin Espoossa; ylioppilaaksi Viherlaakson yhteiskoulusta, pääsin ensiyrittämällä Teknilliseen Korkeakouluun Otaniemeen, oppimaan rakennusalaa. Sain diplomityön valmiiksi keväällä ja valmistuin diplomi-insinööriksi 31.5.1977, eli neljä päivää ennen kuin tyttäreni Viivi syntyi. Olin vaimolle luvannut valmistua nopeammin, kuin hän tyttäremme synnyttäisi. Olen täydellisesti Espoon kouluttama.

Miksi minä

Pitkän kokemuksen ja asiantuntemuksen perusteella kykenen antamaan nuoremmille  opastusta ja asiallista kritiikkiä. Haluan korostaa seniorien tärkeyttä ja arvoa Espoolle. Nykyäjan seniorit ovat arvokkaita toimijoita ja hiljaisen tiedon varastoja. Nuoremmat saavat heiltä arvokasta tietoa kunhan viisaasti kuuntelevat. Todisteena tasavaltamme presidentti Sauli.
Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki hyväksytään tulevalla valtuustokaudella. On tärkeää korvata vanhan byrokraattisen laki uudella selkeämmällä, joka edistää hyvää rakentamistapaa. Koska olen toiminut rakentamisessa noin 50 vuotta haluan vaikuttaa uuden lain soveltamiseen Espoossa. Tärkeintä on varoa houkuttelevia, lyhytnäköisiä virhepäätöksiä. Muistiini on pysyvästi liimautunut Espoon Sähkön myynti, Espoon suurin virhepäätös ennen länsimetroa. Mielestäni Espoo rakensi länsimetron Helsingin pakottamana, häpesivät lyhyttä metronpätkäänsä. Irvailtiin sen jäävän niin lyhyeksi, ettei sokea Rettakaan sinne eksy. Suuri valtakunnallinen virhe oli myös myydä Fortumin sähköverkko ulkomaalaisille sijoittajille. Väinö Linnan Tuntemattoman sotilaan Rokkaa mukaillen, ”Jos on tarvis viisaalle miehelle tässä olisi yksi tarjolla”.

Liikkuminen Espoossa

Espoon olisi pitänyt kehittää omaa pintaliikennettään uusilla moderneilla ratkaisuilla, joista matkustaja näkee ulos kauniin kaupunkimme merimaisemineen. Nyt matkaaja maan alla on pakotettu aamu-unisena tuijottamaan pimeitä kallioseiniä. Onneksi on viisastuttu ja toteutetaan ”näköalarataa” Keilalahdesta - Vuosaareen. Metro on mennyttä aikaa. Kuinka monta prosenttia Espoon asukkaista, joilla on perheissään, jopa kaksi autoa, jotka asuvat ympäriinsä laajaa kaupunkia, tulee käyttämään metroa? Metro vaikeutti ja pidensi monen etelä-espoolaisen matkustamista julkisilla. Metrosta tuli kallis kun hinta jaetaan käyttäjämäärällä. Yleisnormi maailmalla on, että metroa aletaan suunnitella kaupunginosaan kun asukasmäärä siellä lähenee miljoonaa. Espoosta tuli maksumies kun Helsinki halusi jatkaa häpeällisen lyhyttä metroaan. Espoon kaupunki on poikkeuksellisen monikeskustainen. Ei ole selvää keskustaa, eikä onneksi tulekkaan. Monilapsisen perheen äiti ei pärjää ilman autoa, mikäli haluaa elää onnellisena ja suoriutua velvoitteistaan masentumatta. Poikkeuksena jääräpäiset idealistit, jotka suu mutrussa kuskaavat lapsikatrastaan julkisilla. Virheiden ajattelua. Oikea ratkaisu on vähän saastuttavat autot, joiden verotus tulee poistaa ja vanhasta, poistettavasta autosta, on annettava tuntuva hyvitys. Ei ole järkevää, että bussit kulkevat suuren osan päivästä miltei tyhjinä vain siksi, että ovat aina saatavilla. Vapaat ihmiset voivat autoillaan kulkea ristiin rastiin kaupunkia milloin ja minne tahansa. Helsingin keskustassa vapaus liikkua järjestyy kolisevilla raitiovaunuilla; Espoossa vastaava ei onnistu. Tosiasiat on ilman häpeää rohkeasti tunnustettava. Ilman autoa Espoossa en tunne olevani vapaa ja onnellinen. Miksi meillä aina löytyy keskuudestamme niitä, jotka vastustavat yksilön vapautta itse päättää miten ja milloin hän Espoossamme liikkuu. Liiallinen rajoittaminen johtaa apatiaan ja onnellisuus keskittyy harvoille, kansalaisia vahtivalle eliitille. Me vanhemmat muistamme mihin yksilönvapauden rajoittaminen johtaa, kun seurasimme sosialististen onneloiden elämää. Vapaus ja oikeus itse tehdä valintansa on edellytys onnelliselle elämälle. Meidän on lupa nauttia onnellisuudesta. Siinä ei ole mitään hävettävää. Mottoni on: ”iloitse onnellisuudestasi ja itsetunnostasi, sen jälkeen voit auttaa muita onnellisuuteen”.  Muistan kuinka vaimoni muistutti minulle kun olin jostain syytä apea: ”mene säkkiin piiloon ja ripottele tuhkaa päällesi”. Tie onneen on muiden auttaminen. 

Vastustan ehdottomasti kaikkinaisia tietulleja ja vapaan autoilun rajoituksia.
Kaavoittaminen ja asuminen 

Nyt, kun meille on eteläiseen Espooseen rakennettu kallis metro, on metroasemien läheisyyteen kaavoitettava aikaisempaa huomattavasti korkeampia kerrostaloja. Pitää asettaa liikennesolmukohtiin vähimmäiskerrosmääräksi 16 kerrosta. Verrattaessa 4-kerroksiseen rakentamiseen näin voidaan säästää nelinkertaisesti uusiutumatonta rakennusmaata. Saadaan kallis maapohja tehokkaaseen rakentamiseen. Vieraillessani tyttäreni luona Singaporessa, havaitsin siellä toimitun juuri esittämälläni tavalla. Singaporessa liikenneyhteyksien varrelle on rakennettu kauniisti, korkeita erillisiä kerrostaloja. Niiden ympärille on jätetty runsaasti kaunista luontoa. Singaporessa on pääkaupunkiseudun kokoiselle alueelle asutettu järkevästi ja ihmisystävällisesti viisi ja puoli miljoonaa ihmistä. Kaupunkisuunnittelussa kannattaa ottaa oppia Singaporesta, eikä Ruotsista, missä kaikki tuntuu kehittyvän väärin. 16-kerroksisessa talossa tontti- perustus- vesikatto- hissi- talotekniikka- ja yleiskustannukset jäävät alle neljäsosaan huoneistoa kohden verrattuna kustannuksiin 4-kerroksisessa talossa. Näin saadaan merkittäviä säästöjä rakentamiskustannuksissa. Kun kaavoittaja vaatii tontille vähintään 16-kerroksisia taloja, voidaan samalla rakennuslupaan liitää ylärajavaatimus huoneistojen neliöhinnalle. Kyllä halukkaita rakentajia löytyy vaikka neliöhinnalle asetetaan yläraja. Tässä on yksi esimerkki kuinka asuntojen hintoja kyetään alentamaan. En ymmärrä miksi Suomessa arkkitehdit haluavat rakentaa kaupungin liikenneväylien solmukohtiin matalia rakennuksia, jotka täyttävät koko ympäristön. Valon tulo huoneistoihin estyy viereisten talojen ja puiden varjostaessa ikkunoita. Huoneistot ovat paljon valoisampia korkeissa ja etäämpänä toisistaan olevissa taloissa. Nykyään perheet asuvat mielellään korkeissa valoisissa, maiseman antavissa kerrostaloissa, kunhan pääsevät lähelle palveluita. Espoon etelä- ja kaakkoisosiin rakennettaisiin korkeita kerrostaloja riittävän etäälle toisistaan, kuitenkin lähelle liikenneyhteyksiä. Muualle, Espoon haja-asutusalueelle tulee rakentaa pientaloja, koska ne ovat jo nyt pientalovaltaisia ja siellä asuvat eivät halua alueelleen kerrostaloja. Pientalojen rakentaminen lähelle hyviä liikenneyhteyksiä etelä- ja kaakois-Espoossa on rakentamismaapohjan tuhlausta.

Pientaloasukkaiden ylirahastaminen lopetettava

Pientalojen omistajia rahastetaan enimmässä määrin, koska nämä ovat mieltyneet kotiinsa. He eivät lähde karkuun ja heitä on helppo rahastaa. Esitän muutamia esimerkkejä.

Kiinteistövero

Kiinteistöveroa on nostettu viime vuosikymmeninä kohtuuttomasti. Kaavoitetuilla alueilla maapohjan omistajia houkutellaan jakamaan isommat tonttinsa pienempiin osiin. Tämän jälkeen rakentamatonta tonttia kiinteistöverotetaan yli 4-kertaisesti, rakennettuun tonttiin nähden. Tätä ei ole ilmoitettu riittävän selvästi maapohjan omistajalle, joka joutuu maksamaan kohtuuttoman suurta kiinteistöveroa. Toisaalta, jos hän myy lohkomansa tontit, koituu hänelle myymisestä suuret verot. Itse en ole jakanut tonttiani lainkaan. Myin tontin perustamalleni asunto-osakeyhtiölle. Koko maapohjasta tuli kaavaan yksi tontti, jossa on asuttu rakennus. Näin sitä kiinteistöverotetaan rakennettuna tonttina, jonka kiinteistövero on alle neljäsosa rakentamattoman tontin kiinteistöverosta. Samoin tontilla säilyi vanhat rasitusoikeudet Lippajärven venepaikkaan ja kalastus- ja ravustusalueisiin. Rasitusoikeuksia ei ole uusilla tonteilla. Tämä on ollut Espoolta kyseenalaista toimintaa, koska isoa tonttia jakaneille ei ole haluttu riittävän selkeästi antaa tietoa muista mahdollisuuksista. Perustettaessa koko tontille asunto-osakeyhtiö, voidaan se rakentaa täyteen rakennuksia. Asuntoyhtiön perustajaomistaja voi merkitä itselleen kaikki osakekannat ja myydä ne rakentajalle, jättäen itselleen talonsa osakkeet. Näin koko maapohja säilyy halvemmassa kiinteistöveroluokassa. Lisäksi asunto-osakkeen varainsiirtovero on puolet kiinteistökaupan vastaavasta. Tietoa tulee jakaa rehellisin aikein ja paremmin.
 
Sähkövero

Sähköllä lämmittäminen on puhtain lämmitysmuoto. Korkea sähkövero rankaisee järkevän lämmitystavan valinneita. Sähkölämmitys on rakennus- ylläpito- ja uudistamiskustannuksiltaan halvin ratkaisu. Sähköenergiaa tuotetaan nyt ja tulevaisuudessa yhä enemmän hiilivapaasti ja vastuullisesti. Pitkä kokemukseni rakennusalalta antaa perusteet puhua sähkölämmityksen puolesta. Sähkölämmitys on edullinen toteuttaa ja se ei vaadi kalliita ja häiriöherkkiä lisäinvestointeja, jotka on huollettava ja uusittava tietyin väliajoin. Sähkölämmityksen rinnalle voi rakentaa helposti sähkönkulutusta alentavan aurinko-voimalan. Tulen ajamaan sähköveron alentamista. Näin Suomessa voidaan edullisesti lisätä ympäristöystävällistä lämmittämistä.

Sähkönsiirtomaksu

Suomen valtio omistaa Fortumista hallitsevan osan. Oli virhe myydä ulkomaalaisille sijoittajille Fortumin sähkönjakelu. Yhteiskunta on täysin riippuvainen sähkönjakelun toimivuudesta. Sitä voisi verrata siihen, että myytäisiin osa Suomen armeijasta ulkomaalaisille. Todellinen syy myyntiin oli ne kustannukset, jotka Fortum halusi välttää sähköverkkonsa vaurioherkkyyden poistamiseksi. Valtion valvontavaltaa Fortumiin edusti tuolloin ministeri Pekka Haavisto. Lyhytnäköinen yhden yhtiön etu astui käsittämättömän helposti valtion turvallisuusedun yli. Ulkomaalaiset sijoittajat saivat haltuunsa yhtiön, jolla on monopoli mielivaltaisesti laskuttaa suomalaisia sähkönkuluttajia. Sähkönkuluttajalla ei ole puolustuskeinoa siirtomaksujen kasvaessa yleiseen kustannustasoon nähden monikymmenkertaisiksi. Onko tällainen toiminta poliitikolta eettisesti oikein, että hyödynnetään yhtä yhtiötä valtion turvallisuuden kustannuksella. Sähkönjakeluverkosto on elintärkeä valtiolle, ja on avainasemassa varmistettaessa valtion turvallisuutta. Kokonaisuutta ymmärtämättömät valtion hallinnossa suostuivat Fortumin verkon myyntiin ulkomaalaisille sijoittajille. Vaikka edustan Kokoomusta, kannatan koko sähköverkon hankkimista uudelle valtion hallitsemalle verkkoyhtiölle. Eihän armeijaakaan saa ulkomaalaisille myydä. Sähköverkko on nykyisin yhtä tärkeä, kuin armeija valtion turvallisuuden kannalta. Vain näin saadaan valtakunnan turvallisuus taattua kriisiaikana. Eivät ulkomaalaiset sijoittajat välitä Suomen turvallisuudesta. He pyrkivät riistolaskuttamaan puolustuskyvyttömiä suomalaisia sähkökäyttäjiä. Lisäksi tulee vielä samaa kokoluokkaa oleva sähkövero. Sähkönkuluttaja ei voi vaikuttaa lainkaan sähkön hintaan kylmässä Suomessamme. Sähkönsiirtomaksuja on kohtuullistettava.

Öljylämmityksen pakkomuutos

On esitetty öljylämmitteisten talojen pakkomuuttamista muuhun lämmitysmuotoon. Tämä jos mikä on perustuslain vastaista. Siitä ei Suomessa välitetä koska se kohdistuu yleensä ikä-ihmisiin. Jos talo ja asukkaat ovat ikääntyneitä, on kohtuutonta vaatia heitä muuttamaan toimiva lämmitysjärjestelmä täysin kannattamattomasti. Virheiden idea. Mennään idealismin edellä, tavallisista ihmisistä ja taloudesta piittaamatta. 
En kannata pakkomuutoksia vanhoihin toimiviin lämmitysjärjestelmiin. Polttoöljyn hintaa ei saa korottaa kohtuuttomasti.

Polttonesteiden ylisuuret korotukset

Suomi tarvitsee vielä pitkään polttonesteitä kohtuulliseen hintaan. Virheiden idealistinen pyrkimys nostaa polttonesteiden hintaa kohtuuttomasti on hyökkäys niitä haja-asutusalueen asukkaita kohtaan, jotka ovat pakotetut liikkumaan omalla autolla. He ovat hankkineet autonsa siinä uskossa, että polttonesteiden hinnat ovat kohtuullisia. On mielestäni syrjivää politiikkaa pakottaa nämä ihmiset hankkimaan uusi auto, kun nykyinen on täysin toimintakelpoinen. Polttonesteiden hinnan-korotukset aiheuttavat yhteiskunnalle suurta vahinkoa. Nykyiset kulkuneuvot käyttävät yli 90-prosenttisesti polttonesteitä voimanlähteinään. Akkuvoimaa käyttävä sähköauto ei viimeisten tutkimusten mukaan ole kestävän kehityksen tuote. Akkujen valmistus ja niiden raaka-aineiden hankinta ei nyt, eikä tulevaisuudessa täytä eettisiä- ja ympäristönsuojelun vaatimuksia. Pelastava ratkaisu tulee, kun autojen voimalähteeksi saadaan vety. Sen tuotanto sekä käyttötapa saadaan piakkoin ympäristöystävällisiksi ja kohtuuhintaiseksi. Autonvalmistajilla on jo hyvin lupaavia prototyyppejä. Esimerkiksi ”hyytelövetyyn” pohjautuvaa polttokennoratkaisua kehitetään ympäristöystävälliseksi autoksi. Pidän lyhytnäköisenä viherhuumana muuttaa autokantaa nopeasti sähköiseksi nykytekniikalla. Meillä voi olla lähitulevaisuudessa vanhanaikaisia, ongelmallisia sähköautoja ja     akkuja riesana, suunnattomat määrät kun vetytalous alkaa. Öljynjalostus jatkuu joka tapauksessa riippumatta siitä, millä voimanlähteellä autot liikkuu. Aina kun öljyä jalostetaan, erottuu ensimmäisenä kevyet nesteet, kuten bentseeni. Bentseeniä syntyy aina yli tarpeen ja sen ylituotantoa on pakko polttaa jalostamoilla soihtutorneissa. Olen itse sellaisien tornin Nesteen jalostamolle suunnitellut. Jalostamot eivät ymmärrettävästi tästä puhu. Tämän vuoksi polttokennoautoja odoteltaessa olisi järkevintä käyttää bensiiniä kulkuneuvojen ajovoimana, varsinkin koska bensiini-pakokaasut osataan jo hyvin puhdistaa ja niissä ei esiinny nanohiukkasia. Diesel moottorit tullaan nanohiukkasten epäterveellisyyden vuoksi kieltämään laajasti. Nanohiukkasten eriyttäminen pakokaasuista on yhtä vaikeaa kuin lohiverkolla kalastaa silakoita. Bentseeni jalostamoilla poltetaan joka tapauksessa ja siinä vapautetaan hiili-oksidit ilmakehään. Tehdään siitä bensiiniä, vähennetään bentseenin turhaa polttoa ja poltetaan se hyödyllisesti ja puhtaasti katalysaattorien läpi bensiinimoottoreissa. Katalysaattori ei poista hiili-oksideja mutta päädytään samaan tulokseen ilmakehän kannalta. Etuna saadaan kuitenkin liikkumishyöty. Järkeä saa käyttää, idealismia en suosittele. Vastustan polttonesteiden hinnankorotuksia.

SOTE-uudistus

Vastustan koko Sote-uudistusta Uudenmaan maakunnassa. Tehtäköön Sote uudistus vaikka Kepun himoamaan miljoonaan maaseudun keskustasairaalaan. Pääkaupunkiseutu ei Sote-uudistusta tarvitse. Uusimaa joutuu taas maakuntien maksumieheksi. Meillä on kohtuuhintaisen asunto-tuotannon toteuttamisessa tarpeeksi kuluja, jottei maakuntien tarvitse meitä kadehtia. Kannatan Uudenmaan kaikkien kuntien yhteistä puolustustaistelua Sote-uudistusta vastaan. Kaikkein eniten pelkään sitä, että Sote-uudistus aiheuttaa huomattavia lisäveroja Uudenmaan kuntien asukkaille.

Turhat  säännökset  ja asetukset  purettava kehitystä  jarruttamasta

Meillä on Suomessa noin 15000 rakentamista koskevaa asetusta ja määräystä. Rakentamisen ammattilaisena ihmettelen mitä varten ne kaikki ovat vielä voimassa.  Itse en muista kuin muutama kymmenkunta tärkeintä. Ei tuntenut aiempi VTT:n rakentamisen johtajakaan, kun luin hänen huolensa tästä asiasta. Tämä järjetön määrä on johtanut asetusten arvonlaskuun ja jättäneet tärkeimmät säännöt huomiotta. Tämä on johtanut rakentamisen laadun heikkenemiseen. Kannatan turhien ja sekavien, ympäripyöreiden, poikkeuksia poikkeuksen perään sisältävien asetusten kumoamista velvoittavina. Laaditaan pieni joukko uusia, tärkeitä ja tarkkoja määräyksiä, joita on noudatettava. Täydennetään rakennuslakia niin, että rakennustarkastuksen on nimensä mukaisesti tarkistettava, että nämä määräykset toteutetaan jokaisessa projektissa.   Näin ei nykyään toimita. Rakennustarkastus edellyttää rakennuslain mukaan, että rakennuttaja vastaa määräysten toteuttamisesta. Näin rakennuslaki sälyttää kaiken vasuun rakennuttajalle. Rakennuttajalla on harvoin riittävät tiedot tulkita tolkuttomia asetuksia ja rakentamismääräyksistä. Lisäksi hänen on vaikea saada vastuuta kantavia oikeanlaisia osaajia käyttöönsä. On tärkeää, että rakennustarkastus nimensä mukaisesti tarkastaa, että ainakin tärkeimmät toimenpiteet laadun varmistamiseksi toteutuvat.

Ehdotan tässä 5 selkeää määräystä, joita kaikkien tulisi poikkeuksetta noudattaa.

1.    Asuntojen alapohja on oltava kantava, tuuletettu ja mahdollistettava alapuolen kuivatus, tarkistus ja huolto. Maavaraista alapohjaa ei sallita uusiin asuinrakennuksiin. 

2.    Vesikatto on oltava kallistettu ja tuuletettu riittävällä tuulettuvalla ilmatilalla. Asuinrakennusten katoilla on oltava riittävät räystäät. Eristeiden ja tuuletuskorkeuden lisäämistä ei saa estää kattojen korkeutta rajoittavilla enimmäiskorkeuksilla. 

3.    Vaipan osat on oltava riittävästi ilmaa läpäiseviä: osittaista höyrysulkua saa käyttää vain lämmityskauden lämpimällä puolella. Maanpaineiseen seinäosaan ei saa asettaa maata vasten höyrysulkua (pikeäminen kielletty).

4.    Asunnon lattiatason on oltava vähintään 200 mm ulkopuolisen maanpinnan yläpuolella. Kallistukset on järjestettävä hulevesille rakennuksen ulkopiiristä. Kunnan on osoitettava minne hulevedet tontilta voidaan johtaa.

5.    Koneellista ilmanpoistoa käytettäessä tehtävä vaippaan korvausilmakanavat.

Jos nämä viisi määräystä olisi toteutunut nyt voimassa olevien 15000 määräyksen sijasta, meillä ei olisi hometalo-ongelmaa. Uusintaa määräyksille tarvitaan.

Pahimpia lakeja, asetuksia ja määräyksiä ovat nykyiset rakennusprojektin toteutuksesta valittamiseen oikeuttavat. Valitusoikeus tulee suoda vain rajanaapureille, jotka hallitsevat enemmistön tontista tai asuvat naapuritontilla. Olen ollut 2010-luvulla mukana projektissa, jossa yrittäjä halusi rakentaa tuotantorakennuksen tähän tarkoitukseen kaavoitetulle tontilleen. Asiasta valitti yksi naapuritilan perikunnan jäsen, joka ei asunut, eikä aikonut edes tulevaisuudessa asua naapuritontilla. Hän viivästytti yrittäjän investointihanketta yli viidellä vuodella. Näistä usein rahastukseksi osoittautuvista valituksista on päästävä eroon järkevillä lakimuutoksilla.

Koulutus

Kannatan koulutusta kaikissa muodoissa. Mitä koulutetummat kansalaiset ovat sen tehokkaampi ja onnellisempi kansakunta. Valtio ja yritykset tarvitsevat koulutettuja työntekijöitä, jos heitä ei Suomesta saa, on rekrytoitava tekijät ulkomailta. Koulutus on saatava ilmaiseksi korkeimpaan tasoon asti. Tämä voidaan rahoittaa suuryrityksille annetun vuosittaisen yritystuen poistamisella. Vuosittainen yritystuki suuryrityksille on piilotettua veroalennusta ja kannattamatonta valtion varojen tuhlausta. Tehokkaampi käyttö näille varoille on kaikkien kouluttaminen. Voin omalla elämänkokemuksellani todistaa koulutuksen ensisijaisen vaikutuksen yksilön ja koko valtion hyvinvointiin. Peruskoulu on paras hallinnollinen päätös mikä Suomessa on koskaan tehty. Muistan lapsuuteni ympäristössä Lippajärvellä ne onnettomat pienet rikollisten alut, jotka ajautuivat nuorina kurjuuteen ja vankiloihin. Eivät raukat koulutuksen puutteen vuoksi tienneet kuinka yhteiskunta toimii. Olen nähnyt kuinka valtavasti peruskoulu on kansakuntaa sivistänyt ja kansantaloutta elvyttänyt. Ihmislasta voi hyvin verrata tietokoneeseen, mikä vaatii hyvän ja käyttöjärjestelmän. Koulutuksen puutetta voi kuvata tietokoneella, mikä on kyllä hyvin valmistettu, mutta siitä puuttuu käyttöjärjestelmä. Koulutuksella on suurin merkitys kansakunnan menestykselle ja onnelle. Totuus on, että ilman koulutusta ei saavuteta menestystä.

Hallinto ja hankinnat

Hallinto on saatava avoimeksi ja läpinäkyväksi. Näin nykyisin ei ole. Päätökset tehdään pienissä ”eliittiryhmissä” ja ne runnotaan läpi kumileimasimena toimivassa kunnanvaltuustossa soveltaen ylitiukkaa puoluekuria. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat yhtiöitetyt kunnan rakentamisprojektit. Niistä kyseenalaisin on Espoon länsimetron toteuttaminen. Aina kun ulkopuoliset halusivat kustannusselvitystä metrourakoista, toteuttava yhtiö vetosi yhtiösalaisuuteen. Kustannukset nousivat puoli miljardia alkuperäisestä kustannusarviosta. Tarkkoja tietoja ei saatu yhtiöstä. Näistä asioista olen esittänyt ihmisille seuraavan irvailun: Jos olisi saatu joku uusi ”Unto Valtanen” vetämään projektia vanhalla tavalla, ei lahjuksiin olisi hukattu varoja kuin kymmenisen miljoonan mummon markkaa. Nyt ei tiedetä tarkkaan mihin sadat miljoonat lisäeurot on käytetty. Vaadin ettei projektiyhtiöitä käytetä kunnallisissa investoinneissa, jos ei kaikkia taloudellisia tietoja saada tarkastuksissa julkisiksi. 

Kunnallisia hankintoja tehtäessä ei saa olla pakotettu hyväksymään halvinta tarjousta. Mikäli halvin tarjous alittaa 10 %:a tarjousten keskiarvosta, on se voitava hylätä. Tarjoajan on tilaajan vaatimuksesta kyettävä perustelemaan luotettavalla selvityksellä syyt kustannusten alempaan tasoon. Tilaajan on tarkistettava, että halvin tarjous sisältää samat yhteiskunnan vaatimat maksut, verot ja palkkasidonnaiset lisäkulut. Näistä on vaadittava erittely, joka tarjoajalta tasapuolisen vertailun aikaansaamiseksi. Usein halpa tarjous tehdään tahallaan ja pyritään saamaan lisätyölaskuilla tarvittava kate. Tarjouspyynnöissä ei saa esiintyä vaatimuksia tilaajan oikeudesta epäselviin lisätöiden optioihin tietyllä hintatasolla ja aikavälillä. Tarjouspyynnössä tulee tarkasti määritellä vaadittu tehtävä ja toteutus ilman epämääräisiä lisätöitä. Näistä on tehtävä erikseen uusi tarjouspyyntö. Näin saadaan rehellisesti uudetkin tarjoajat samalle lähtöviivalle. Mikäli projekti toteutetaan sitä varten perustettavan yhtiön toimesta, on yhtiöjärjestyksessä määrättävä kaikki yhtiön taloutta ja hankintatointa, ym. koskevat tiedot julkisiksi.

Yhteenveto äänestäjälle minusta kuntavaaliehdokkaana

Tulen valtuutettuna keskittymään verotukseen, asumis-, liikkumis- ja kaavoitusasioihin. Erityisesti tulen toimimaan Espoon haja-asutusalueen asukkaiden eduksi. Aiempina vuosina Espoo on ottanut suuret lainat investointeihin Espoon eteläosissa ja jättänyt koko muun Espoon hyvin vähälle huomiolle investoinneissaan. Teihin ja muuhun infrastruktuuriin ei ole haja-asutusalueella riittävästi investoitu. Edelleen on liian paljon routivia kurarännejä, jotka kuivaan aikaan pölyävät asukkaiden silmille. Lumenpoisto on ulkoistettu toimijoille, jotka eivät runsaslumisena talvena kykene riittävään nopeuteen. Roudansyömät öljysoratiet ovat teräväkuoppaisia. Etelä-Espoota lukuun ottamatta, elämisen laatua kohentavia investointeja harraste- ja urheilutiloihin ei ole tehty. Laaksolahdessa, alueen ainoa jäähalli purettiin, eikä uutta ole edes aloitettu. Lukuisista asukkaiden tekemistä vaatimuksista huolimatta Järveperässä olevaa Aurora Karamzinin kartanoa Espoo ei ole saanut kunnostettua seudun asukkaille harraste- ja kohtaamispaikaksi. Espoon on ainoastaan pyrkinyt vuokraamaan kartanorakennuksen ulkopuoliselle korjattavaksi, välittämättä lähiseudun asukkaiden mielipiteistä. Vuokralaista tuskin korjaajaksi löytyy. Urheilurakennukset on tehty Tapiolan urheilukeskukseen, jonne vanhempien on pitkä ja ruuhkainen matka viedä lapsiaan harrastuksiin. Tosiasiat on tunnustettava. Lapset voidaan Espoossa viedä harrastuksiin järkevästi vain autolla. Haja-asutusalueiden espoolaisista on tehty maksajia Etelä-Espoon investointeihin. Ei ole järkevää keskittää harrastuspaikkoja Espoon ruuhkaiseen kaakkoisosaan, missä laajojen rakennusten ja parkkipaikkojen rakentaminen on arvokkaan asunto-maapohjan tuhlausta. On kehitettävä Espoota tasapuolisemmin huomioiden muutkin asukkaat kuin eteläespoolaiset (ruuhkat vähenee). Espoon ei tarvitse aina hyväksyä Helsingin pyrkimystä panna espoolaisia maksamaan heidän toivomiaan investointeja. Meidän on oltava itsenäisiä, joskin yhteistyökykyisiä. Tehdään Espoosta vielä onnellisempien, vapaiden ja hymyilevien asukkaiden kaupunki.

Kevät  2021       Kaj Avellan

LIPPAJÄRVI

 

Espoon Otaniemessä valmistunut DI . Yrittäjänä Espoossa 37 vuotta

PYRIN KOHTUULLISTAMAAN:
 
- Kiinteistöveroa
- Sähköveroa
- Sähkönsiirtomaksuja
- Polttonesteiden hintoja

ALLA  AJATUKSIANI  SUOMEKSI JA  RUOTSIKSI

 

Varför en kandidat?

Jag har blivit ombedd att ställa upp som kandidat för det konservativa partiet: jag har sagt nej, liggande i det negativa, att jag tillbringar min begränsade fritid med mina nära och kära. När jag började med rutinresponsen vaknade jag av att jag plötsligt hade blivit änka våren 2020 och min dotter Viivi Avellan och hennes familj bor i Singapore och min son bor i Mankans, Esbo, och jag blåser min lycka i en tunn flamma som en ensam koronafånge, stirrar på betongväggar, i mitt stenhus i Lippajärvi, Esbo. Jag måste tänka på mitt liv med nya ögon. Å andra sidan, varför inte! Jag kanske blir kommunpolitiker nu om väljarna tycker att jag är tillräckligt bra för att göra det. Jag tror att det finns människor i Esbo som kan rösta på mig, idealet om en lycklig, fri Esbo. Jag framträder mina idéer här för att värderas av er väljare.

Skäl för mitt beslut

Jag har bott i området Lippajärvi på samma tomt sedan 1950 och ibland vänt runt om i världen. Liippajärvi har visat sig vara lyckans vagga. Jag började skolan 1957 när den helt nya Auroraskolan tog sina första elever. Redan från början fick vi veta att 28 000 kommuninvånare bor på landsbygden i Esbo kommun, varav ungefär hälften är finskspråkiga och hälften svenskspråkiga. Jag har genomlevt Esbos ständigt konstanta dynamiska omvandlingsprocess från en landsbygdskommun till Finlands näst största stad. Jag gick i skolor i Esbo; jag blev student vid Gröndal samskola, och jag kom in med första försöket till Tekniska högskolan i Otnäs, för att lära mig byggbranschen. Jag avslutade min magisteruppsats våren 1977 och tog min magisterexamen den 31 maj 1977, fyra dagar innan min dotter Viivi föddes. Jag hade lovat min fru att ta examen snabbare än hon skulle föda vår dotter. Jag är fullständigt skolad i Esbo.

Varför jag

På grund av longa erfarenhet och expertis, jag kan ge instruktioner och faktakritik till yngre. Jag vill betona vikten och värdet av seniorer för Esbo. Moderna seniorer är värdefulla aktörer och förvar av tyst kunskap. Yngre människor for viktik information från dem så länge de lyssnar klokt.  Som bevis, vår president för repupliken, Sauli.
Den nya markanvändings- och bygglagen kommer att antas under kommande valperiod. Det är viktigt att ersätta den gamla och byrokratiska lagen med en tydligare lag som främjar god byggpraxis. Efter att ha arbetat med byggande ungefär 50 år, vill jag påvärka tillämpningen av den nya lagen I Esbo. 
Det viktigaste är att akta sig för attraktiva, kortsiktiga misstag. Mitt minne är permanent limmat vid försäljningen av Esbo El, Esbos största misstagsbeslut inför den västra tunnelbanan. Enligt min åsikt byggde Esbo den västra tunnelbana som tvingad av Helsingfors som skämdes över sin egen korta tunnelbana. Man skämtade att det skulle bli så kort att inte ens blinda Reetta skulle gå vilse där. Ett stort nationellt misstag var också att sälja Fortums elnät till utländska investerare. För att hänvisa till Väinö Linnas obekanta soldat: "Om du behöver en klok man, här är en som erbjuds."
 
Mobilitet i Esbo

Esbo borde ha utvecklat sin egen yttrafik med nya moderna lösningar, varifrån resenären kan titta ut på vår stad med sina vackra havslandskap. Nu tvingas resenären som morgon sömnig under jorden och stirra på de mörka klippväggarna. Lyckligtvis har vi blivit smartare och implementerat en "luftbana" från Keilalahti till Nordsjö. Tunnelbanan hör till det förflutna. Undrar, hur många procent av familjer som bor runt storstaden Esbo med, en, två eller flera bilar, kommer att använda tunnelbanan? Dessutom gjorde tunnelbanan det svårare och förlängde resandet med offentliga transportmedel för många södra Esbo. Kanske de köper en tredje bil bara för att retas. Tunnelbanan blev dyr när priset divideras med antalet användare. Den allmänna normen runt om i världen är att tunnelbanan kommer att planeras för distriktet när befolkningen där närmar sig en miljon. Esbo blev betalare när Helsingfors ville fortsätta sitt skamligt korta tunnelbana. Staden Esbo är en multicenter. Det finns inget tydligt centrum, och lyckligtvis kommer det inte att bli så i framtiden. En mor till en familj med många barn kan inte överleva utan bil om hon vill leva lyckligt i alla sina dagar och uppfylla sina skyldigheter utan att bli deprimerad. Med undantag är de envisa idealister som med munnen på sne’ åker med kollektivtrafiken. Det är det Grönas tänkande. Den rätta lösningen är att ta bort beskattningen av bilar som är lite förorenande och att ge en betydande återbetalning för den gamla bilars nerskrotning. Det är ingen mening med att bussar kör nästan tomma under stora delar av dagen bara för att de alltid skall vara tillgängliga. Glada fria människor kan använda sina bilar för att köra kors och tvärs staden, när och var som helst. I centrala Helsingfors har flyttfriheten av passagerare ordnas av skramlande spårvagnar. I Esbo är detta inte möjligt. Detta är en fakta man måst erkänna utan skam. Utan bil i Esbo känner jag mig inte fri och lycklig. Varför har vi alltid bland oss de som motsätter individens frihet att bestämma hur och när de rör sig i Esbo. Överdriven begränsning leder till apati och lycka är koncentrerad till de få eliter som vakar över medborgarna. Vi föräldrar minns vart begränsningen av individens frihet leder när vi följde socialisternas liv. Frihet och rätten att göra sitt eget val är en förutsättning för ett lyckligt liv. Vi får njuta av lyckan. Det finns inget att skämmas för. Mitt motto är: "Gläd dig åt din lycka och självkänsla, då kan du hjälpa andra med lycka".  Jag minns att min fru påminde mig när jag var lite dyster av någon anledning: "Göm dig i en säck och strö aska på dig." Vägen till lycka är att hjälpa andra. 
Jag är absolut emot alla typer av vägtullar och restriktioner för fri bilkörning

Zonindelning och bostäder

Nu när vi har en dyr tunnelbana byggd i södra Esbo, måste betydligt högre fler bostadshus byggas nära tunnelbanestationer. Vid trafiknoder borde man ställa in det minsta antalet våningar till 16 våningar. Jämfört med 4-våningskonstruktion kan fyra gånger så mycket obefintlig byggmark sparas. Vi kan få dyr markyta för effektiv konstruktion. När jag besökte min dotter i Singapore, märkte jag, att de hade gjort det jag just beskrivit. I Singapore har vackert höga separata lägenhetsbyggnader byggts längs transportförbindelser. Massor av vacker natur har lämnats runt dem. Fem och en halv miljon människor har bosatt sig i Singapore på ett förnuftigt och humant sätt i ett område av Finlands huvudstadsregions storlek. I stadsplaneringen är det värt att lära sig av Singapore, inte från Sverige, där allt verkar utvecklas felaktigt. I ett 16-våningshus ligger kostnaden för tomt, grund, tak, hiss, byggteknik och omkostnader fortfarande under en fjärdedel per lägenhet jämfört med kostnaden för ett 4-våningshus. Detta kommer att leda till betydande besparingar i byggkostnader. När detaljplanemyndigheten kräver hus på minst 16 våningar på tomten kan även ett takkrav för kvadratmeterpriset på lägenheterna kopplas till bygglovet. Ja, det finns villiga byggare, även om priset per kvadratmeter är begränsat. Här är ett exempel på hur man sänker huspriserna. Jag förstår inte varför arkitekter i Finland vill bygga låghus vid noderna på stadens transportleder, som fyller hela miljön. Ankomsten av ljus i lägenheterna förhindras av intilliggande hus och träd som skuggar fönster. Lägenheterna är mycket ljusare i höga och mer avlägsna hus. Numera gillar familjer att bo i ljusa, anlagda lägenhetsbyggnader, så länge de kommer nära tjänsterna. Höghus skulle byggas i södra och sydöstra Esbo på tillräckligt avstånd från varandra, men nära transportförbindelser. Småhus byggs någon annanstans, i Esbo glesbygd, eftersom de redan domineras av egnahemshus och de som bor där, vill inte ha flervåningshus i sitt område. Byggandet av egnahemshus nära goda transportförbindelser i södra och västra Esbo är slöseri av basen på byggmark.

Avsluta överkassering av småhusboende

Husägare debiteras ständigt ökande avgifter eftersom de är väl knutna till sitt hem. De flyr inte och det är lätt att samla in pengar från dem. Låt mig ge er några exempel. 

Fastighetsskatt

Fastighetsskatten har höjts orimligt under de senaste decennierna. I zonområden frestas markägare att dela upp sina större tomter i flera mindre delar. Därefter beskattas den obyggda tomten mer än 4 gånger mer än den byggda tomten. Detta har inte redogjorts tillräckligt tydligt till markägaren, som nu måste betala en allt för hög fastighetsskatt. Å andra sidan, om han säljer tomterna han blockerar, ådrar han sig höga skatter på försäljningen. Personligen har jag inte delat upp min tomt alls. Jag sålde fastigheten till bostadsbolaget jag startade. Hela marken blev en tomt med en bebodd byggnad. På detta sätt beskattas det på fastigheter som en byggd tomt med en fastighetsskatt på mindre än en fjärdedel av fastighetsskatten på den obyggda tomten. På samma sätt behölls de gamla stressrättigheterna till Lippajärvis båtplats och fiske- och krabbområden på tomten, och dessa stressrättigheter finns inte på de nya tomterna. Detta har varit tvivelaktig verksamhet från Esbo, eftersom det har saknats tydlig information om andra möjligheter för dem som har delat en stor tomt. När man etablerar ett bostadsbolag på hela tomten kan det byggas fullt av byggnader. Grundande ägare till ett bostadsbolag kan teckna alla aktier och sälja dem till byggaren och lämna aktierna i sitt hus. På så sätt kommer hela marken att förbli i den billigare fastighetsskattekategorin. Dessutom är överlåtelseskatten på bostadsbolag hälften så stor som för fastighetstransaktioner. Information bör delas med ärliga avsikter och bättre.

Elskatt

Uppvärmning med el är den renaste formen av uppvärmning. En hög elskatt straffar dem som har valt ett förnuftigt sätt att värma. Elvärme är den billigaste lösningen när det gäller byggunderhåll och förnyelsekostnader. El produceras och kommer att produceras mer och mer koldioxidfritt och ansvarsfullt. Min långa erfarenhet inom byggbranschen, ger mig skäl att tala för eluppvärmning. Elvärme är billigt och kräver inte dyra och störningskänsliga ytterligare investeringar som behöver servas och förnyas med vissa intervaller. Förutom eluppvärmning är det enkelt att bygga ett solkraftverk som minskar elförbrukningen. Jag ska driva på en försänkning av elskatten. På så sätt kan miljövänlig uppvärmning ökas billigt i Finland.

El överföringsavgift

Finska staten äger den dominerande delen av Fortum. Det var ett misstag att sälja Fortums eldistribution till utländska investerare. Samhället är helt beroende av hur eldistributionen fungerar. Det kan jämföras med att sälja en del av den finska armén till utlänningar. Den verkliga orsaken till försäljningen var de kostnader, som Fortum ville undvika för att eliminera känsligheten för skador på sitt elnät. Då representerade minister Pekka Haavisto statens kontroll över Fortum. Ett företags kortsiktiga intresse steg obegripligt lätt över statens säkerhetsintresse. Utländska investerare fick kontroll över ett företag med monopol på godtycklig fakturering av finska elkonsumenter. Elkonsumenterna har inget som helst försvar när elöverföringsavgifterna mer än tiodubblas jämfört med den allmänna kostnadsnivån. Är det etiskt korrekt av en politiker att gå med på att använda ett företag på bekostnad av statens säkerhet? Eldistributionsnätet är strategiskt viktigt för staten och är nyckeln till att säkerställa statens säkerhet. De i statsförvaltningen som inte förstod helheten gick med på att sälja Fortums nätverk till utländska investerare. Även om jag företräder Samlingspartiet stöder jag för att förvärva hela elnätet till ett nytt statligt kontrollerat nätbolag. Du kan inte sälja en armé till utlänningar. Idag är elnätet lika viktigt som armén för statens säkerhet. Detta är det enda sättet att garantera rikets säkerhet i kristider. Utländska investerare bryr sig inte om Finlands säkerhet. De syftar till att debitera försvarslösa finska elanvändare. Det är orimligt att utländska investerare tar ut samma avgifter av den finska elkonsumenten för elöverföring som de måste betala för själva elen. Dessutom kommer det att finnas en elskatt av samma storlek. Elkonsumenterna har ingen kontroll över elpriset i vårt kalla Finland. Elöverföringsavgifterna måste dämpas.

Påtvingat byte av oljeuppvärmning

Oljeuppvärmda hus har beslagits att tvingas till annan uppvärmning. Detta är okonstitutionellt. När hus och människor är gamla det är orimligt att krävä att de byter ett fungerande värmesystem olönsamt. De Gröna går framåt med principen om grön idealism. Det vigtigaste för dem är att minska utsläppen.  De bryr sig inte om äldre människor eller ekonomi.

Jag är inte för tvingade ändringar av värmesystem. Priset på eldningsolja får inte höjas orimligt.

Överdimensionerade ökningar av flytande bränslen


Finland kommer att behöva flytande bränslen till ett rimligt pris under lång tid framöver. De Grönas idealistiska försök att orimligt höja priset på flytande bränslen är ett angrepp på de invånare i glesbygden, som tvingas köra sina egna bilar. De har förvärvat sina bilar i tron att priserna på flytande bränslen är rimliga. Jag anser att det är en diskriminerande politik att tvinga dessa människor att skaffa en ny bil när den nuvarande är fullt fungerande. Prishöjningar på flytande bränslen orsakar stor skada på samhället. Befintliga arbetsfordon använder mer än 90 procent av flytande bränslen som sina kraftkällor. Enligt den senaste forskningen är en batteridriven elbil inte en produkt av hållbar utveckling. Tillverkningen av batterier och inköpet av deras råvaror uppfyller inte nu, och inte i framtiden etiska- och miljöskyddskrav. Spar lösningen kommer när bilar drivs med vätgas. Dess produktion och användning kommer snart att bli miljövänlig och prisvärd. Biltillverkare har redan mycket lovande prototyper. Till exempel har det utvecklas en bränslecellslösning baserad på "gelévätgas" till en miljövänlig bil. Jag anser att det är en kortsiktig grön rusning att snabbt förvandla hela bilbeståndet till en elektrisk med modern teknik. Vi kan i när framtid ha gammaldags, problematiska elbilar och batterier som en olägenhet inom en snar framtid, enorma siffror när vätgasekonomin börjar. Under alla omständigheter kommer oljeraffinering att fortsätta oavsett vilken kraftkälla bilarna rör sig vid. När olja raffineras är lätta vätskor som bensen de första som separeras ut. Bensen produceras alltid utöver behovet och överproduktion tvingas brännas i brännarringar vid raffinaderier. Jag har själv planerat ett sådant torn för Nestes raffinaderi. Raffinaderier pratar förståeligt nog inte om det här. I väntan på bränslecellsbilar skulle det därför vara mycket förnuftigt att använda bensin som drivande kraft för fordon, särskilt eftersom bensinavgaserna redan är väl renade och inte innehåller nanopartiklar. Dieselmotorer kommer att förbjudas i stor utsträckning på grund av nanopartiklarnas ohälsa. Det är lika svårt att skilja nanopartiklar från avgaser som att fiska sill med laxnät. Bensenraffinaderier bränns ändå och släpper ut koloxider i atmosfären. Låt oss göra bensin av det, minska onödig förbränning av bensen och bränna den användbart och rent genom katalysatorer i bensinmotorer. Katalysator tar inte bort koloxider, men samma resultat uppnås ur atmosfärisk synvinkel. Fördelen är dock rörlighetsförmånen. Använd sunt förnuft, Idealism rekommenderar jag inte. Jag är emot bränsleprisökningar

Esbo och SOTE reform 

Jag motsätter mig hela reformen av hälso- och sjukvårds och socialtjänsten i Regionen Nyland. Låt Sote reformera göras fast till och med en miljon centrala sjukhus på landsbygden, så som Centern har eftertrakta. Huvudstadsregionen behöver inte reformen av hälso- och sjukvårds och socialtjänsten. Nyland får återigen betala för länen. Vi har tillräckligt med kostnader för att genomföra prisvärda bostäder så att provinserna inte behöver avundas oss. Jag stöder det gemensamma försvaret av alla kommuner i Nyland mot reformen av hälso- och sjukvårds och socialtjänsten. Framför allt befarar jag att hälso- och sjukvårdsreformen kommer att leda till betydande tilläggsskatter för invånarna i Nylands kommuner.

Onödiga regler och inställningar ska upphävas för att bromsa utvecklingen

Vi har cirka 15 000 byggregler och föreskrifter i Finland. Som byggnadsproffs undrar jag vad de alla fortfarande är giltiga för. Jag själv kommer I håg bara några dussin av de viktigaste. Inte kunde heller den tidigare chefen för VTT-konstruktion när jag läste hans  bekymmer om saken. Detta absurda belopp har lett till en minskning av värdet av förordningar och ignorerat de viktigaste reglerna. Detta har lett till en försämring av byggkvaliteten. Jag är för att upphäva onödiga och förvirrande, regler som obligatoriska. Ett litet antal nya, viktiga och exakta bestämmelser kommer att utarbetas. Bygglagen kommer att kompletteras så att byggnadsbesiktningen, som namnet antyder, måste kontrollera att dessa bestämmelser genomförs i varje projekt.  Så är inte fallet nuförtiden. 
Enligt bygglagen kräver byggnadsbesiktning att byggherren ansvarar för att genomföra regelverket. På så sätt kommer bygglagen att skjuta allt ansvar för byggherren. Det är lätt att förstå att byggherren sällan har tillräcklig information för att tolka icke-obstruera  byggregler. Dessutom är det svårt för honom att få tillgång till rätt typ av experter som bär ansvaret. Det är därför viktigt att byggnadsinspektionen, som namnet antyder, kontrollerar att åtminstone de viktigaste åtgärderna för att säkerställa kvaliteten vidtas. 

Här föreslår jag 5 tydliga bestämmelser som alla borde följa:

1.    Bottenvåningens golvstructur ska vara bärande, ventilerade och möijliggöra torkning, kontroll och underhåll. Golv direct på fyllningsskikten är inte tilllåten i nya bostadshus. 

2.    Taket skall lutas och ventileras med tillräckligt ventilerat luftrum. Taket på bostadshus måste ha tillräcklig takfot.  Tillsats av isoleringar och ventilationshöjder får inte förhindras genom maximala höjder som begränsar takhöjden. 

3.    Mantelns delar skall vara tillräckligt luftgenomsläpig, den partiella ångspärren får endast användas på värmesesångens varma sida. 

4.    Lägenhetens  golvnivå måste vara minst 200 mm över den yttre marken. Lutningar måste ordnas för dagvatten från byggnadens utsida. Kommunen måste ange var dagvatten från tomten kan släppas ut.

5.    Vid mekanisk avluftning tillrägliga luftkanaler på mantel måste tillsättas.

Om dessa fem bestämmelser hade genomförts i stället för de 15 000 förordningar som för närvarande gäller skulle vi inte ha mögelhusproblem. En förnyande av reglering krävs.

De värsta lagar, förordningar och föreskrifter är de nuvarande som möjliggör ett klagomål om genomförandet av byggprojekt. Rätten att överklaga bör endast ges till angränsande parter som äger större delen av fastigheten eller bor på en angränsande tomt.            Under 2010-talet har jag varit involverad i ett projekt där entreprenören ville bygga en produktionsbyggnad på sin tomt avsedd för detta ändamål. Detta överklagades av en medlem av arvingarna till granngården som inte bodde och hade inte för avsikt att bo på en angränsande tomt ens i framtiden. Han försenade entreprenörens investeringsprojekt med mer än fem år. Möijlighet att göra en klagomål, som kan återkallas mot det begärda beloppet av pengar, måste elimineras genom lagändringar.

Utbildning

Jag stöder utbildning i alla dess former. Ju mer utbildade medborgarna är, desto effektivare och lyckligare är nationen. Staten och företagen behöver utbildad personal, om de inte kan erhållas från Finland, måste kunnig personal rekryteras från utlandet. Utbildning måste vara tillgänglig kostnadsfritt upp till högsta nivå. Detta kan finansieras genom att det årliga företagsstödet till stora företag tas bort. Årligt företagsstöd till stora företag är en skatterabatt och olönsam slöseri av statliga resurser. En effektivare användning av dessa resurser är att utbilda alla. Med min egen livserfarenhet kan jag bevisa utbildningens inverkan på individens och statens välbefinnande som helhet. Grundskolan är det bästa administrativa beslut som någonsin fattats i Finland. Jag minns i min barndoms omgivningar i Klappträsk den olyckliga lilla början av brottslingar som drev in i elände och fängelser i ung ålder. Fattiga människor visste inte hur samhället fungerade på grund av brist på utbildning. Jag har sett den enorma mängd utbildning som grundskolan har utbildat nationen och återupplivat den nationella ekonomin. 
Du kan jämföra ett mänskligt barn med en dator, vilket kräver ett bra och operativ system. Bristen på utbildning kan beskrivas på en dator, som är väl förberedd, men saknar ett operativt system. Utbildning är av yttersta vikt för en nations framgång och lycka. Sanningen är att utan utbildning kommer framgång inte att uppnås.

Administration och upphandling

Förvaltningen måste göras öppen och transparent. Så är inte fallet i dag. Beslut fattas i små "elitgrupper" och drivs igenom av ett gummistämplat kommunalråd som tillämpar alltför snäv partidisciplin. Ett bra exempel på detta är de inkorporerade kommunala byggprojekten. Det mest tvivelaktiga av dessa är genomförandet av Esbos västra metro. När utomstående ville ha en kostnadsredovisning för tunnelbanekontrakt åberopade det genomförande företaget en företagshemlighet. Kostnaden uppgick till en halv miljard från den ursprungliga kostnadsberäkningen. Ingen specifik information mottogs från företaget. Som någon som är väl medveten om dessa saker har jag gjort följande hån mot människor: Om vi hade fått någon ny "Unto Valtanen" att driva projektet på det gammaldags sättet, skulle inte mer pengar ha gått förlorade på mutor annat än tio miljoner gamla mark. Nu vet vi inte exakt vad hundratals miljoner extra euro har spenderats på.   Jag kräver att projektföretag inte används I kommunets byggande om inte alla finansiella information framförs till kranskare. 
Kommunal upphandling får inte tvingas acceptera det billigaste erbjudandet. Om det billigaste erbjudandet ligger under 10% av det genomsnittliga budet måste det vara möjligt att avvisa det. På begäran av abonnenten ska anbudsgivaren genom en tillförlitlig förklaring kunna motivera skälen till den lägre kostnadsnivån. Kunden måste kontrollera att det billigaste erbjudandet inkluderar samma avgifter, skatter och ytterligare lönerelaterade utgifter som krävs av samhället. Dessa skall kräva att anbudsgivaren gör en uppdelning för att uppnå en rättvis jämförelse. Ofta görs ett billigt erbjudande avsiktligt och ansträngningar görs för att få den nödvändiga marginalen med ytterligare arbetsräkningar.  Anbudsinfordringar ska inte innehålla några krav på abonnentens rätt till otydliga alternativ för ytterligare arbeten på en viss prisnivå och tidsram.  I anbudsinfordran skall exakt anges vilken uppgift och utförande som krävs utan ytterligare arbete. En ny anbudsinfordran skall lämnas separat. Detta kommer att sätta nya leverantörer på samma startlinje.

Sammanfattning för väljaren av mig som kommunalval kandidat

Som fullmäktigeledamot kommer jag att fokusera mig på beskattning, bostäder, rörlighet och zonindelning. Jag kommer särskilt att agera till förmån för invånarna i Esbos glesbefolkade område. Under tidigare år har Esbo tagit stora lån för investeringar i södra Esbo och försummat resten av Esbo i sina investeringar. Det finns inte tillräckligt med investeringar i vägar och annan infrastruktur i glesbygd. Det finns fortfarande för många frostiga lockar som dammar i invånarnas ögon vid torr tid. Snöröjning har lagts ut på operatörer som under en snöig vinter inte kan nå tillräcklig snabbhet. De frostätna oljegrusvägarna är skarpa gropar. Med undantag för södra Esbo har inga investeringar gjorts i fritids- och idrottsanläggningar för att förbättra livskvaliteten. Vid Källstrand revs den enda ishallen i området och ingen ny har ens startats. Trots många krav från boende har Esbo inte kunnat renovera Aurora Karamzin-herrgården i Träskända som hobby och mötesplats för de boende i området. Esbo har bara försökt hyra herrgården till en utomstående för reparationer, oavsett vad invånarna i närområdet har sagt. Jag tror inte att det finns en hyresgäst som kan fixa det. Idrottsbyggnaderna har gjorts för Tapiola Sport Center, dit föräldrar har en lång och upptagen resa för att ta sina barn till hobbyer. Det är omöjligt att resa med offentliga till hobbyer, barn och med alla tillbehör som ingår. Fakta måste erkännas. I Esbo kan barn endast tas till hobbyer förnuftigt med bil. Människor i glesbygd i Esbo har fått betala för investeringar i södra Esbo. Det är ingen mening med att koncentrera rekreationsplatser i den överbelastade sydöstra delen av Esbo, där byggandet av stora byggnader och parkeringsplatser är ett slöseri med värdefulla områden av bostäder. Esbo måste utvecklas mer jämnare med hänsyn till andra invånare än de från syd Esbo (trängseln minskar). Esbo behöver inte alltid acceptera Helsingfors försök att få Esboborna att betala för de eventuella investeringar de vill göra. Vi måste vara självständiga, även om vi måste vara samarbetsvilliga. Låt oss göra Esbo till en ännu lyckligare stad med fria och leende invånare.


Våren  2021         Kaj Avellan 

Idéer och mål av kandidaten Kaj Avellan

VASTUSTAN 
 
- Ei kerrostaloja pientaloalueille. Kuuluvat asemien läheisyyteen.
- Autoilun rahastusta ja -rajoittamista sekä tietulleja; perheauto välttämätön Espoossa
- SOTEa
- Perintöveroa
- Hallintokulujen jatkuvaa kasvattamista; oltava myös          pienennettävissä
- Oikeuslaitoksen tahallista oikeudenkäynnin pitkitystä; tuomarien rahastusta
- Öljylämmityksen pakkomuutosta ja pakkotoimenpiteitä
-Maasiltoja saaristoon; oltava riittävä alituskorkeus
KANNATAN
 
- Koulutus Suomen kansalaisille ilmaiseksi kaikkiin asteisiin
- Pientaloalueiden kaavoittamista ilman kerrostaloja
- Kerrostaloalueiden kaavoitusta korkeana joukkoliikennesolmuihin
- Vapaa-ajanaktiviteettien- ja liikuntatilojen rakentamista myös muualle kuin etelään
- Teiden kunnostamista ja liikkumisen turvallisuuden parantamista
- Maankäyttö- ja rakennuslaista poistettava pahansuopa turha byrokratia
- Vanhat turhat rakentamista koskevat asetukset (n.15000) kumottava
- Nopeampaa ja halvempaa oikeuden saantia myös keskituloisille
- Rikosuhrien korvaukset  yhteiskunnalta. Jäävät nykyisin ilman.
- Veneellä vierailun mahdollistavia vapaa-ajan rantakievareita mahdollisine saunoineen
- Roskaamissakkoja tai vaihtoehtoisesti valvottua työvelvoitetta roskaajille

Rahoitus:
Rahoitus valtionrahoitusosuudella kunnille kun turhat yritystuet poistetaan.
FACEBOOK
https://www.facebook.com/KajAvellan

TWITTER
@KajAvellan